Titels

Limbra Cat Club


Limburg-Brabant Cattery Club

Titelregistratie

Stuur het formulier samen met de gescande kopieën of digitale foto's op naar katja@limbracatclub.nl

Verklaring van de verschillende klassen en kwalificaties


Open Klasse

Voor katten die op de dag van de show tien maanden of ouder zijn. Een kat kan als Kampioen (CH) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een CAC (Certificat d'Aptitude au Championnat) behaald heeft onder drie verschillende keurmeesters.


Kastraat Klasse

Voor gecastreerde/gesteriliseerde katten die op de dag van de show tien maanden of ouder zijn.  Een kat kan als Premior (Pr.) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een CAP (Certificat d'Aptitude au Premiorat) heeft behaald onder drie verschillende keurmeesters.


Kampioen Klasse - Premior Klasse

Een kat kan als Internationaal Kampioen (IC) / Internationaal Premior (IP) geregistreerd worden indien deze kat drie maal een CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté) of CAPIB (Certificat d'Aptitude au Premiorat International de Beauté) behaald heeft in twee verschillende landen of vier maal een CACIB /CAPIB behaald heeft in hetzelfde land, onder tenminste twee verschillende keurmeesters.


Groot Internationaal Kampioen Klasse - Groot Internationaal Premior Klasse

Een kat kan als Groot Internationaal Kampioen (GIC) of Groot Internationaal Premior (GIP) geregistreerd worden, indien deze kat drie maal een CAGCl (Certificat d'Aptitude au Grand Championnat International) of CAGPl (Certificat d'Aptitude au Grand Premiorat International) behaald heeft in twee verschillende landen of vier maal een CAGCl /CAGPI in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters.


Europees Kampioen Klasse - Europees Premior Klasse

Een kat kan als Europees Kampioen (EC) of Europees Premior (EP) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een CACE (Certificat d'Aptitude au Championnat Européen) of CAPE (Certificat d'Aptitude au Premiorat Européen) heeft behaald in drie verschillende landen of vier maal een CACE/CAPE in twee verschillende landen of vijf maal een CACE/CAPE in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters.

 

Groot Europees Kampioen Klasse -  Groot Europees Premior Klasse

Een kat kan als Groot Europees Kampioen (GEC) of  Groot Europees Premior (GEP) worden geregistreerd, indien deze kat vier maal een CAGCE (Certificat d'Aptitude au Grand Championnat Européen) of  CAGPE (Certificat d'Aptitude au Grand Premiorat Européen) heeft behaald in vier verschillende landen of vijf maal een CAGCE/CAGPE in drie verschillende landen of zes maal een CAGCE/CAGPE in twee verschillende landen of zeven maal een CAGCE/CAGPE in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters.


Wereld Kampioen Klasse - Wereld Premior Klasse

Een kat kan als Wereld Kampioen (W.Ch) of Wereld Premior (W.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat als GEC/GEP  vier maal een CACM (Certificat d’Aptitude au Championnat Mondial) of  CAPM (Certificat d’Aptitude au Premiorat Mondial) heeft behaald in drie verschillende landen of vijf maal een CACM/CAPM in twee verschillende landen, of zes maal een CACM/CAPM in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa, of zes maal een CACM/CAPM heeft behaald in ten minste drie verschillende landen onder zes verschillende keurmeesters van minimaal twee verschillende nationaliteiten.


  • De kampioenschappen dienen in volgorde behaald te worden.
  • Er mag op één dag maar één certificaat behaald worden.
  • De certificaten moeten ondertekend zijn op de dag(en) waarop de tentoonstelling is gehouden.


Wanneer niet aan de eis van vier, resp. drie of twee verschillende keurmeesters voldaan is, moet het certificaat tijdens de desbetreffende tentoonstelling door een andere bevoegde keurmeester bijgetekend zijn.


Certificaten behaald op een show georganiseerd door een vereniging, die aangesloten is bij de FIFe,

worden vanaf 1 Augustus 2018 erkend. Dit geldt niet alleen voor Felikat, Mundikat, 1. DEKZV en FBE = Felis Belgica, maar voor alle bij de FIFe aangesloten verenigingen.


LCC leden kunnen na voldoen van bovenstaand een titelcertificaat aanvragen.


Scan de oorkondes en keurrapporten in of neem digitale foto's van de Oorkondes en keurrapporten.

Download het aanvraagformulier vul de gegevens correct in


Stuur het formulier samen met de gescande kopieën of digitale foto's op naar katja@limbracatclub.nl


Of print alles uit en stuur deze per post aan:


Katja van Rossum

Kleistraat 2

5951 DC Belfeld


Wilt u ook een Limbra Cat Club Medaille?


Laat dit gelijktijdig met de titel certificaat aanvraag weten dan wordt deze gelijktijdig opgestuurd met de behaalde titelcertificaat.Snelle stappen voor aanvragen titelcertificaat:


Download het aanvraag formulier


Neem een digitale foto's of scan de voor en achterzijde van de behaalde certificaten en stuur deze op:


Via de mail naar:

katja@limbracatclub.nl


of per post aan:

Katja van Rossum

Kleistraat 2

5951 DC Belfeld


Wilt u ook een

Limbra Cat Club Medaille?


De kampioenschappen dienen in volgorde behaald te worden.


Er mag op één dag maar één certificaat behaald worden.


De certificaten moeten ondertekend zijn op de dag(en) waarop de tentoonstelling is gehouden.


Wanneer niet aan de eis van vier, resp. drie of twee verschillende keurmeesters voldaan is, moet het certificaat tijdens de desbetreffende tentoonstelling door een andere bevoegde keurmeester bijgetekend zijn.


Fifé titel-aantekeningen op shows


Een aantal jaren geleden is door de FNK besloten dat titel-aantekeningen behaald op shows georganiseerd door Fifé-verenigingen, niet langer door de onafhankelijke verenigingen erkend zouden worden.


De Nederlandse onafhankelijke verenigingen willen hun leden nu meer mogelijkheden bieden.


Daarom zullen certificaten / aantekeningen behaald vanaf 1 augustus 2018 op Fifé-shows, bij titelregistratie worden erkend.