Lezingen-cursussen

Middels deze pagina houden wij u graag op de hoogte van lezingen en cursussen welke voor u als fokker en/of liefhebber interessant kunnen zijn.


Onderstaande cursus en/of lezing worden niet door of namens de Limbra Cat Club verzorgd. Voor wat betreft de inhoud van de cursus of lezing kan de Limbra Cat Club dan ook geen enkele verantwoording dragen.

Cursussen en lezingen

Limbra Cat Club


Limburg-Brabant Cattery Club